In mei 1998 kwamen drie BSA-rijders en één Norton-rijder bij elkaar omdat een verslaggever van Bigtwin een artikel wilde schrijven over Engelse café-racers. Een dag hard werken heeft een leuk verhaal opgeleverd (zie Bigtwin 142). Tijdens de voorbereidingen voor de foto-opnamen bleken de ideeën over motoren, Rock & Roll en de sfeer van de jaren ’60 parallel te lopen. De vlam sloeg in de pan en Sjaak, Duco en Ad besloten op 25 mei 1998 de Road Rocket Café-Racer Club op te richten. De raket was gelanceerd!

Doelstelling van de RRCRC

  • Liefhebbers van café-racers met elkaar in contact te brengen zodat zij ideeën kunnen uitwisselen en elkaar met raad en daad kunnen bijstaan.
  • Het gezamenlijk bezoeken van treffens en evenementen waardoor de onderlinge verbondenheid zal worden vergroot.
  • De sfeer van de “oude rockers scène” uit de jaren ’50 en ’60 nieuw leven in blazen door middel van het organiseren van evenementen in de “spirit of the sixties”.
  • De leden informatie verstrekken over (de geschiedenis van de) café-racers, rockers en Rock & Roll.
  • Het onderhouden van contacten met gelijkgestemde clubs in binnen- en buitenland.

Toelatingseisen:

Het lidmaatschap staat open voor alle merken café-racers die gebouwd zijn overeenkomstig de stijl uit de jaren ’50, ’60 en ’70. Uiteraard zijn motoren van recente bouwjaren, die de geest van de rockerperiode uitstralen, ook welkom.

Clubactiviteiten:

Elk jaar wordt een clubtreffen (de Piston Party) en een toerrit (de Rocket Run) gehouden en daarnaast worden diverse andere bijeenkomsten georganiseerd zoals ritten, lezingen, tentoonstellingen of deelname aan bijeenkomsten van een bevriende club.
De RRCRC staat regelmatig op beurzen om zich te presenteren, om de contacten met bestaande leden te onderhouden en om nieuwe leden te werven.
De club streeft ernaar elk jaar in clubverband een evenement in het buitenland te bezoeken.
Ieder lid ontvangt minstens vier keer per jaar het clubblad “The Rockateer”. In dit blad wordt, naast clubnieuws en verslagen van bijeenkomsten, veel aandacht besteed aan de historie en de ontwikkeling van de café-racers. Tevens staat hier een uitgebreide “rockers-agenda” in en leden kunnen gratis hun AFTERBURNER (particuliere advertentie) plaatsen.